לאישה חלק בלימוד התורה של בעלה אבל גם חלק בביטול התורה שלו
(orn135)

מפת האתר