נישואין זה לא צחוק ילדים, זה צחוק הגורל!
(מערכת)
חמדת שלמה

חמדת שלמה

משק 34 חמד

039601072

הרב מנחם בלידשטיין
הרב ישראל אירם
רמי

תש"ס
50
תגובות הגולשים:

עברו מקום

כהן -- 18/07/2010

יש לעדכן שחמדת שלמה עברה מהמושב וכיום היא נמצאת בירושלים איפשהו

עברו מקום

כהן -- 18/07/2010

יש לעדכן שחמדת שלמה עברה מהמושב וכיום היא נמצאת בירושלים איפשהו

אחלה מקום

ציקו -- 26/01/2009

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות