עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
שידוכים זה נושא רציני ולא נושא לבדיחות
(מערכת)
הליכות עולם

הליכות עולם

קרני שומרון 44853 ת.ד. 259  

09-9729088, פקס: 09-7929422

הרב זאב מנדלסוןתשס"א
110
"אליבא דהלכתא"הישיבה הוקמה בתוך "ישיבת השומרון" והציבה לה מטרה לחדש דרך בחינוך הנוער.

לתת דגש על הרלוונטיות בלימוד מקצועות התורה השונים, ולהחזיר את התורה למעמדה כתורת חיים.
לתת דגש על לקיחת אחריות חינוכית כאשר הנער שותף בחינוכו.
לתת דגש על לימוד האמונה – מבט אמוני על החיים האישיים והלאומיים בתקופתנו המיוחדת.
גם לימודי הגמרא ההלכה והאמונה וכן התוכנית החוויתית החינוכית נגזרים מתפיסה זו.

לימוד גמרא בעיון הינו "אליבא דהלכתא" כל סוגיה נפתחת בבירור מעמיק של גמ' רש"י ותוס' וכן ראשונים ואחרונים נוספים. בשלב הבא לומדים את הרמב"ם והשו"ע על הסוגיה ולסיום לומדים שו"תים או פסקי דין רלוונטיים, על מנת לראות התורה מחוברת לחיי היום יום.

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות