בבית המלון תן למיועדת לבחור את מקום הישיבה. אתה מראה על התחשבות וחוסך ממך את ההתלבטות
(מערכת)
אור לישרים

אור לישרים

אור שמח 17 בית שמש

02-9991444

הרב מיכאל אריה קצב שליט"א
הרב מאיר יונגרייס
הרב אליעזר צור שליט"א

תשנ"ה
50

שמירת זמנים - חוק בל יעבור
02-9910200

תגובות הגולשים:

עדכון

המלך -- 03/02/2013

תגובת מנהל: תגובה נמחקה עקב בוטות ולשון הרע על בחורי הישיבה

ישיבה מצוינית אם משטר ..........

ה' הוא המלך -- 03/06/2010

ישיבה מצוינת אם משטר חזק יש שם משגיח טוב צעקה אחרונה יש שם את הרב קצב רה"י.והרב יונגריס שגם רב מצוין.........
עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות