בתקופת השידוכים עליך להקפיד כל הזמן על הופעתך ועל התנהגותך, אין לדעת מתי אתה נבחן
(מערכת)
מאור ישראל-ב"ב

מאור ישראל-ב"ב

דסלר 8 בני ברק

03-6165061

אביגדור רובינשטיין
א י צישינסקי100


03-5702900

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות