אל תחפשו ריגושים. זה לא סרט דמיוני אלו חיים ממשיים.
(מערכת)
קרבן נתנאל

קרבן נתנאל

אבן שפרוט 4 בני ברק

הרה"ג נתנאל פל שליט"א
הגה"צ שמשון ברוך גולדשטיין שליט"א
הגר"א רוזנברג, הגר"א אדלר, הגר"ש ירט

קיץ תשס"ט

עיון מעמיק
מחמיר מאוד


הישיבה בניוה לבחורים אשר יכולים לעמוד תחת משטר קפדני.

תגובות הגולשים:

אין ישיבה כזאת!!!

מרגי -- 16/07/2010

מי שהוסיפה לאתר שמו נתנאל פל והוא עשה זאת כדי לצחוק על חבירו שמריהו יירט אבקש ממנהל האתר להוריד את הישיבה הזאת!
עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות