נישואין הן שלושה חלקים אהבה ושבעה חלקים סליחה
(לאו טצו )
אוהל שמעון-ערלוי

אוהל שמעון-ערלוי

רחוב יותם 1 ירושלים

הגאון האדמו"ר הרב י. סופר
150
תגובות הגולשים:

אני גר ליד...

נחמן -- 15/03/2011

ישיבה חסידית למהדרין המשמיעה את קול התורה בעז בשכונת קטמון המעטירה בחורים קדושים אשר מזכים את השכונה במקווה הטהרה המהודר אוהבים את עם ישראל ומביאים לנו חיות בשבתות וחגים עם הטישים המרגשים והארת הפנים..::) חיילכם לאוריתא. אשריכם...
עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות