אהבה היא כמו כינור: המוזיקה עלולה לעצור מפעם לפעם, אבל המיתרים נשארים לנצח.
(ג'ו)
רמ"א

רמ"א

שכונת גוש שמונים רחוב כי טוב ירושלים

הר"ר חיים ליברמן
הר"ר חיים ליברמן
רמי"ם: הרה"ג הרב בצלאל בלויא, הרה"ג יוחנן פריינד, משיבים: הר"ר נטע גרובר, הר"ר חיים אייכלר


100


025021500

הישיבה הוקמה לתת מענה לבחורים השיכים לעדה החרדית, ע"י מרן הגאב"ד הרמ"א פריינד, ביוזמת הרה"ג רבי גרשון שטמר

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות